Związek między lękiem a chorobą Alzheimera.

Jeśli chodzi o zapobieganie tak poważnej chorobie, jaką jest choroba Alzheimera, eksperci radzą, by prowadzić jak najzdrowszy tryb życia, z dala od złych nawyków. Nie wolno nam jednak zapominać o dbaniu o zdrowie psychiczne i unikaniu wysokiego poziomu stresu i niepokoju w życiu codziennym. Wiele badań wykazało, że liczne epizody lękowe występujące w ciągu całego życia mogą negatywnie wpływać na mózg i prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera. 

Trzy wskaźniki choroby Alzheimera.

Istnieją trzy fizjologiczne wskaźniki lub markery, które mogą sygnalizować rozwój choroby Alzheimera u danej osoby.

1. Nagromadzenie białek beta-amyloidu, które w toksyczny sposób atakują neurony.

2. Zwiększenie ilości białka TAU.

3. Zanik obszaru hipokampa w mózgu.

Każdy czynnik, który wpływa na te trzy wskaźniki, może prowadzić do rozwoju choroby Alzheimera. Jeśli więc dana osoba cierpi na uogólniony i nawykowy lęk, powoduje on zanik hipokampa, co prowadzi do rozwoju choroby Alzheimera. 

Niebezpieczeństwo stanów lękowych.

Po pierwsze, z biegiem lat hipokamp traci swoją objętość. Powoduje to pogorszenie pamięci, ponieważ jest to zjawisko patologiczne. Jednak, jak już wspomnieliśmy, utrata objętości hipokampa jest również wyraźnym wskaźnikiem, że dana osoba może cierpieć na chorobę Alzheimera. 

W licznych badaniach wykazano związek między lękiem a utratą wielkości hipokampa. Osoby, które w ciągu swojego życia odczuwają niewielki lęk, mają zdrowy hipokamp. U osób z lękiem dochodzi jednak do znacznego zmniejszenia objętości hipokampa. W rezultacie wykazano, że lęk jest bezpośrednio związany z ryzykiem zachorowania na chorobę taką jak choroba Alzheimera. 

Odczuwanie epizodów lęku w sposób przyczynowy nie jest tożsame z ciągłym i nawykowym odczuwaniem takich epizodów. Lęk powoduje znaczne zmniejszenie odporności mózgu, a nawet znaczne zmniejszenie obszaru hipokampa. 

Dbałość o zdrowie psychiczne.

Badania pokazują, że dbanie o zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne. Jest to jedyny sposób, aby zapobiec ryzyku zachorowania na poważną chorobę, taką jak choroba Alzheimera. W wielu przypadkach nie przywiązuje się należytej wagi do aspektu psychicznego, skupiając uwagę na jedzeniu i sporcie. Nie jest dobrze żyć ze stresem i niepokojem o każdej porze dnia. Osoba z wysokim poziomem lęku ma zdewaluowane zdrowie psychiczne, co ma negatywny wpływ na zdrowie jej mózgu. W dłuższej perspektywie niepokój ten powoduje pewne uszkodzenia hipokampa, co prowadzi do rozwoju chorób wpływających na pamięć, takich jak choroba Alzheimera. 

Podsumowanie.

Można stwierdzić, że udało się wykazać bezpośredni związek między lękiem a chorobą Alzheimera. Cierpienie z powodu ciągłych epizodów stresu i lęku przez całe życie powoduje znaczne uszkodzenie obszaru hipokampa w mózgu. Fakt ten jest jednym z najwyraźniejszych wskaźników lub markerów choroby, takiej jak choroba Alzheimera. W związku z tym nie pozostaje nic innego, jak prowadzić jak najzdrowszy tryb życia, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Dlatego ważne jest, aby unikać zbyt wysokiego poziomu lęku i stresu.